10a edició Catàleg Oferta de sòl i sostre als polígons del Vallès Occidental

Ja està disponible a l’apartat Oferta immobiliària del portal de polígons la  informació de les ofertes de sòl i sostre industrial dels polígons del Vallès  Occidental del tercer trimestre de 2015 (dades actualitzades a data 30 de  setembre).

 S’han inventariat un total de 1.279 espais que suposen un total de 1.414 ofertes,  ja que alguns d’ells estan en compra i lloguer. Una xifra molt similar a l’edició  anterior, però que retrocedeix en 69 espais disponibles. Les dades més  rellevants són les següents:

       La distribució de l’oferta manté la dominància del lloguer (64%) en relació a  la compra (31%), tot i que el pes del lloguer disminueix lleugerament.

       El preu m² de lloguer augmenta molt lleugerament respecte el període  anterior i es situa 2,93€, mentre que el preu m² de venda baixa lleugerament,  situant-se en 647€.

       El promig de la superfície de les ofertes de naus en lloguer disminueix molt  lleugerament respecte el trimestre anterior i es situa en 1.586m² mentre que el  de compra augmenta i es situa en 2.108