108.856 validacions a la línia urbana de transport municipal durant el 2018

Durant l’any 2018, 108.856 viatgers i viatgeres han utilitzat el servei de transport urbà municipal, el qual permet arribar des de l’Estació de RENFE fins a Baricentro, el Polígon Can Salvatella i el Polígon Santiga, passant per diferents carrers del nostre municipi.

Respecte l’any 2017, en el qual van viatjar 102.720 persones, la utilització sha augmentat en un 5,6 %. La mitjana de persones usuàries mensuals ha estat de 9.071, sent al juliol el mes amb més utilització, amb una xifra de 10.365 validacions.

S’han realitzat 8.798 expedicions, amb una mitja de 12,37 persones usuàries/expedició; un total de 72.122,17 km (8,20 km/exp.); i 4.614,50 hores de servei de transport (0,52 h/exp.).

Destacar que actualment Barberà té 674 targetes T-16 actives, amb les quals s’han realitzat 2.680 validacions. Amb aquestes targetes, els nens i nenes de 4 a 16 anys poden fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifaria on resideixi, és a dir, que de Barberà poden viatjar a altres municipis de la zona 2C.

Pel que fa al Carnet Social per a lús gratuït del servei dautobusos locals, durant el passat 2018 es van realitzar 26.351 validacions, amb aquest carnet pot viatjar de forma gratuïta al bus urbà de Barberà, qualsevol persona major de 65 anys o amb una discapacitat igual o superior al 33 %, empadronada a Barberà del Vallès.

Font: bdv.cat