19 de març: Nou sistema de recollida de mobles, trastos vells i poda

A partir del proper 19 de març, començarà a funcionar el nou servei de recollida de mobles, trastos vells i poda, un servei d’ús exclusiu per a particulars, amb les següents novetats:

S’estableix un calendari de recollida setmanal per zones:

Mobles i trastos vells

  • Dimarts (matins): Eixample i Can Serra
  • Dijous (matins): Parc Central, Casc Antic, Romànica i Parc Europa
  • Dissabtes (matins): Can Gorgs, Can Gorgs II, Ca n’Estaper

Poda

  • Dimarts (matins): Ca n’Estaper i Can Gorgs
  • Dijous (matins): Can Gorgs II

Cada carrer de Barberà té assignat un dia fix: només cal que, el dia que toca, deixeu els mobles i els trastos vells, i la poda (en feixos o bosses), davant de la porteria de casa, de forma endreçada i ocupant el menor espai possible, des de la nit abans fins a les 6 hores del matí del dia de recollida. Aquest servei gratuït és únicament per a las ciutadania com a particulars.

En el cas de generació de poda en habitatges particulars d’altres punts del municipi diferents dels indicats al calendari, s’haurà de trucar al telèfon de servei: 93 729 35 36. www.barberaneta.com

El servei de recollida de mobles i trastos vells i de poda ajuda a millorar la qualitat dels nostres carrers. Per això, és important deixar els mobles el dia de la setmana que toca al nostre carrer.

Quin tipus d’objectes es recullen? Sofàs, portes, mobles, cadires, caixes i llistons de fusta, persianes o joguines trencades, entre d’altres. I restes de poda no llenyoses.

Quins no es recullen? Runa, sanitaris o objectes similars. Si s’han fet obres a l’habitatge, aquests tipus de residus hauran d’estar recollits en les saques o contenidors específics, i amb els permisos corresponents.

Els residus dipositats fora del calendari, NO es recolliran fins al següent dia de servei que correspongui en aquella zona. Aquests residus incontrolats seran etiquetats pel servei de recollida, informant de la mala pràctica realitzada, amb la intenció d’informar a la ciutadania del dia de recollida establert.

El fet de deixar residus abandonats al carrer, segons l’Ordenança general de l’Ajuntament de Barberà del Vallès per a la Convivència i el Civisme, resta prohibit segons l’apartat: “c) Llençar i abandonar a la via i als espais públics tota mena de residus. Aquests s’hauran de dipositar en els contenidors instal·lats a l’efecte o acudir als serveis fixats per l’Ajuntament”.

A més, recordar que està a l’abast de la ciutadania el servei de Deixalleria Municipal, per tal de dur aquells residus que no es poden dipositar als contenidors de la via pública:

C/ Circumval·lació, 16 – Telèfon : 93 718 54 64

Horari:

  • De dilluns a dissabte: De 10 a 13.30 h i de 16 h a 19 h.
  • Diumenge: De 10 a 13.30 h (a excepció de Juliol i Agost).
  • Festius: Tancada.

Font: Bdv.cat