Convocatòria de processos selectius de personal adscrit a Jardineria

L’Ajuntament ha convocat els processos selectius de personal que es detallen a continuació:

–          2 places del lloc de treball d’Oficial/a 1ª Jardineria

–          2 places del lloc de treball d’Operari/a Manteniment d’Espais Públics

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per participar en els processos selectius esmentats fins el dia 1 de febrer de 2016.

Per a més informació: http://www.bdv.cat/convocatories-de-personal