El consistori barberenc amplia el termini de pagament de l’IBI per facilitar el pagament a les famílies. Els terminis de pagament passen de 3 a 4 fraccions.

LAjuntament de Barberà del Vallès ha ampliat els terminis de pagament de lImpost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) per tal de facilitar a les famílies la seva liquidació, fent que les fraccions siguin menors, ja que ha passat de 3 fraccions a 4.

Així, les persones contribuents hauran de fer efectiu l’IBI en els següents terminis:
– 1a fracció de la quota anual: del 2 de febrer al 5 d’abril
– 2a fracció de la quota anual: del 2 de febrer al 6 de juny
– 3a fracció de la quota anual: del 2 de febrer al 5 d’agost
– 4a fracció de la quota anual: del 2 de febrer al 5 d’octubre
Per conèixer més sobre el pagament dels padrons fiscals aprovats per l’any 2016, cal
consultar el Calendari Fiscal.