L‘Ajuntament recolza la implementació de la Llei Contra l’Homofòbia

El consistori barberenc va aprovar una moció per donar suport a la normativa,
aprovada a l’any 2014 pel Parlament de Catalunya amb la qual es garanteix els drets
de les persones homosexuals, lesbianes, bisexuales i transexuales i facilita la seva
participació i representativitat en tots els àmbits de la vida social.
L’Ajuntament de Barberà del Vallès va aprovar  una moció presentada pel Grup Municipal Junts per Barberà, relativa a la implementació de la Llei 11/2014 contra l’Homofòbia, que va ser defensada per la regidora del Programa de Col·lectius Socials, Mireia Sánchez Pi.
En aquesta moció s’estableix que “aquesta llei és un compendi de normatives i disposicions que tenen com a objectiu fonamental eradicar l’homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, i garantir els drets de les persones LGTIBQ” .
La norma decreta tot un règim d’infraccions i sancions per fer front a comportaments i accions de caire homòfob, i demana a les administracions públiques de Catalunya a fer efectiu el contingut i coneixença de la mateixa.
Per aquest motiu, el consistori barberenc i dins “del compromís d’aquest municipi amb la  defensa dels drets i llibertats de les persones LGTIBQ” estableix en l’acord que farà “divulgació de la llei a través dels mitjans públics de difusió de l’Ajuntament”, i que instarà a la Generalitat a endegar de forma eficaç i urgent l’article 12 de la llei 11/2014 en tots els centres educatius del municipi.
Tanmateix, Mireia Sánchez Pi va explicar que en aquesta moció es proposa l’elaboració d’un “pla de treball amb diferents eixos d’actuació per impulsar les polítiques LGTIBIQ al nostre municipi”, i que es posarà “
la bandera de l’Arc de Sant Martí al balcó de la façana principal del consistori el 17 de maig (Dia Internacional Contra l’Homofòbia) i el 28 de Juny (Dia de l’Alliberament LGTBIQ)”.
 Cal recordar que la Llei 11/2014 de Drets de les Persones Gais, Lesbianes, Bisexuales i  Transexuales i per a lEradicació de lHomofòbia va ser aprovada l’any 2014 pel Parlament de  Catalunya, amb els únics vots en contra del Partit Popular.
El text satisfà les demandes dels col·lectius, atès que garanteix els seus drets, però també incloaspectes discutits des d’altres àmbits, com la “discriminació positiva” i la denominada “inversió de la càrregade la prova”,que significa que la persona demandada haurà de demostrar la seva innocència.