El 6 d‘octubre a les 19.30h hi haurà un acte públic a la Sala de Plens de l’Ajuntament on es donaran a conèixer els resultats i els projectes finalment seleccionats

Ara s’ha entrat a la Fase 5 en la qual es farà el recompte i la valoració de les propostes.

El 6 d’octubre a les 19.30h hi haurà un acte públic a la Sala de Plens de l’Ajuntament on es donaran a conèixer els resultats i els projectes finalment seleccionats”; i la Fase 6 d’Avaluació i Memòria on la Comissió Impulsora elaborarà una memòria en la qual es deixarà constància de l’assoliment dels indicadors marcats a l’inici del projecte de Pressupostos Participatius. La Comissió es reunirà al mes de novembre d’aquest 2016.