A Barberà, Fem BÉ! Com reciclar correctament el paper i el cartró

Segons les dades de la última caracterització de la fracció de Cartró i Paper que es recull amb els contenidors de recollida selectiva situats a la via pública del nostre municipi, dins d’aquests s’ha dipositat un 10% de material que NO hauria d’anar en aquest contenidor, que anomenem “MATERIALS IMPROPIS”:

  • Brics de begudes (llet, sucs, sopa, etc.), porexpan, ampolles de plàstic, que haurien d’anar al contenidor GROC.
  • Fustes, plàstic dur, materials barrejats, que haurien d’anar a la deixalleria.

Per evitar l’increment de costos de tractament de residus que suposa l’existència d’aquests impropis, cal fer una bona separació i reciclatge:

Al contenidor de Cartró i Paper, SÍ, entre d’altres, capses de cereals, capses de cartró, galetes i fruites seques, envasos de paper, sobres d’aliments sense embolcalls d’alumini, diaris, revistes, capses de sabates, papers d’embolicar regals i la publicitat que trobem a les bústies.

Beneficis del reciclatge del cartró i paper

El paper i cartró es fabrica originalment a partir de fibra de cel·lulosa procedent de plantacions de espècies de ràpid creixement (pi i eucaliptus) destinades a aquesta finalitat.

Els papers i cartrons recollits selectivament es duen a una planta de reciclatge, on es classifiquen segons la seva composició per reciclar-los i produir més paper o cartró.

De la totalitat de paper i cartró que es produeix actualment a l’Estat, el 85% s’elabora a partir de fibres recuperades del paper i cartró recollit selectivament.

La potenciació de la recollida selectiva del paper aporta una sèrie de beneficis ambientals com son l’estalvi de matèries primeres, la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i la reducció de l’espai ocupat amb els abocadors. A la vegada, es contribueix també al desenvolupament econòmic i social a través de la generació de llocs de treball i de teixit industrial.

Fem Bé! Fem Barberà! 

Font: Bdv.cat