Actualitzacio de les dades d‘ERTOs per municipis i dades de l’atur del mes d’abril

L’Observatori comarcal ha publicat un nou informe de l’impacte de la crisi sanitària de la Covid-19 a l’activitat econòmica del Vallès Occidental. Com a novetat, l’informe recull les dades d’ERTOs per municipis. També s’ha publicat l’informe Infoatur del mes d’abril, que situa la taxa comarcal d’atur al 13’16%.

Podeu consultar els informes als següents enllaços:

Impacte de la crisi de la Covid-19 al Vallès Occidental – Activitat econòmica i mercat de treball 

INFOATUR ABRIL 2020

FONT: CCVOC