Ajuts per rehabilitació: convocatòria per projectes

El Consorci Metropolità de l’Habitatge ha obert una convocatòria d’ajuts per projectes destinada a comunitats de propietaris d’edificis.

Es consideren subvencionables els projectes i altres documents tècnics relacionats amb el dit projecte, que hagin seguit la Guia Metodològica establerta pel Consorci. Són exemples d’aquests documents, els informes tècnics de l’estat de l’edifici (IITE), certificats d’eficiència energètica (CEE), i altres documents tècnics necessaris per dur a terme actuacions integrals de rehabilitació.

La quantia màxima de la subvenció a concedir per edifici serà del 100% del cost protegible, fins a un màxim del 8 % del Pressupost de projecte (PEM) calculat amb la Base de dades de l’ITeC.

El termini de presentació de les sol·licituds finalitza el 31 de desembre de 2020. Es podrà tancar l’admissió de sol·licituds en dates anteriors, si s’esgota la dotació pressupostària.

Per a més informació sobre els requisits, podeu consultar la pàgina web del Consorci www.cmh.cat.