Durant un parell de dies, el centre de la ciutat es veurà invadit per les màquines d‘asfaltar en diferents punts del centre.

El centre en obres durant uns dies mentres s’asfalten unes zones céntriques de la ciutat :
  • els dies 25 i 26 de gener s’asfaltarà el tram de calçada del ps. del Doctor Moragas, entre el c. Manuel de Falla i el c. Pere Sanfeliu.

Des de les 7:00 h del dia 25 fins a les 20:00 h del dia 26 no es permetrà estacionar en el tram de via pública referenciat.

  • Els 25, 26 i 27 de gener, es repararà l’asfalt dels trams de calçada següents:
– c. de Sant Jordi, entre c. de Nemesi Valls i el c. de Ripoll
– c. de Nemesi Valls, entre el c. de Sant Jordi i el c. del Dos de Maig

Per aquest motiu, des de les 7:00 h del dia 25 fins a les 20:00 h del dia 27 no es permetrà estacionar en aquest tram de via pública

  • Els 26, 27 i 28 de gener, l’Ajuntament té previst la reparació de l’asfalt del tram de calçada del c. del Nemesi Valls, entre el c. del Bosc i la Ronda de la Indústria, amb la finalitat de vetllar per la seguretat del tràfic i dels vianants.

Per aquest motiu, des de les 7:00 h del dia 26 fins a les 20:00 h del dia 28 no es permetrà estacionar en aquest tram de via pública.

  • ni en el tram del c. d’Anselm Clavé comprés entre el c. de Josep Armengol i c. de Nemesi Valls.
  • Els 26, 27 i 28 de gener, es farà l’asfaltat del tram de calçada del c. del Dos de Maig, entre el c. de Nemesi Valls i la Ronda de la Indústria.

Per aquest motiu, des de les 7:00 h del dia 26 fins a les 20:00 h del dia 28 no es permetrà estacionar en aquest tram de la via pública.