Associació de Veïns i Propietaris de Can Gorgs

Associació de Veïns i Propietaris de Can Gorgs

Any de Constitució: 1979

Membres:

 • Joan Costa Saqué                      President
 • David Belsa Flores                    Sots president
 • Antoni Subirana Expósito         Secretari
 • Antoni Parés Crivillé                 Tresorer
 • Neus Malaguilla Gascón           Vocal festes i activitats culturals
 • Israel Aparici Moreno               Vocal urbanisme
 • Mª José Guillén Sánchez           Vocal
 • Martí Salazar Serra                    Vocal
 • José Antonio Arenas Guarch    Vocal comunicació
 • José Pajares Martínez               Vocal
 • Yolanda González                    Vocal
 • David Martínez Planellas          Vocal

Objectius: Encarrilar i desenvolupar les aspiracions i criteris dels associats i canalitzar-los d’acord amb els òrgans competents, i amb llur col·laboració, a fi d’obtenir la millor solució relacionada amb la qüestió presentada. Actuar en tots aquells assumptes que suposin millorar la qualitat de vida, en tots els seus aspectes, així com col·laborar amb l’Administració en general, dins tot allò que sigui requerida, sempre que suposi defensar els interessos de la Comunitat.

Les seves activitats són tancades pels socis i sòcies o obertes a la ciutadania? A ambdues

Quina activitat d’especial importància realitza la seva entitat? Totes i cadascuna de les activitats són importants en funció de la temàtica i públic al que van dirigides.

La seva entitat col·labora o realitza activitats conjuntes amb altres associacions? Si, amb diverses  (Barberà amb la Sardana, Grup de Joves del Casc Antic, Associació d’Història de Barberà, etc.)

Què destacarien i compartirien amb la ciutadania? Tot el Programa d’Activitats anual. Desitjaríem una assistència el més alta possible a totes les activitats.

Associació de Veïns i Propietaris de Can Gorgs