ENDESA  vol informar als seus clients i públic en general que, per incrementar la qualitat del servei elèctric, va a realitzar uns treballs de manteniment i millora a la xarxa de distribució. Per aquest motiu, es veuen obligats a interrompre temporalment el subministrament d’energía elèctrica a les zones, data i hores que a continuació es detallen: