Alcaldes, alcaldesses, regidores, plataformes ciutadanes i AMPA han entregat avui un manifest a Serveis territorials d’Ensenyament. Consideren que no s’ha invertit suficient en Educació a la comarca.

El manifest posa sobre el paper els set elements que es consideren indispensables per evitar que l’educació a la comarca vagi en detriment dels interessos dels ciutadans: “Una societat educada és més resistent”, ha recordat Fernàndez. Els punts en qüestió que es reclamen són els següents:

1.- Posar en valor i respectar la co-responsabilitat dels ajuntaments i els governs locals en la planificació educativa. La llei atorga competències a aquests en matèria de zonificació, reserva de places per a alumnes amb necessitats educatives especials o l’establiment de ràtios, a més d’altres polítiques educatives que es porten a terme a cada poble o ciutat.
2.- Manteniment de totes les línies a la preinscripció.

3.- Reducció de ràtios per a garantir el manteniment de grups i la millora de la qualitat educativa.

4.- Pla calendaritzat urgent de millores dels edificis i equipaments dels centres educatius públics de la comarca.

5.- Pla calendaritzat, d’acord amb els ajuntaments, de construcció de centres públics que garanteixi una oferta de places públiques suficient per a tot l’alumnat amb especial atenció a la formació formació professional i contínua.

6.- Suprimir els concerts a les escoles d’elit i que segreguen per sexe.

7.- Instar el Govern de la Generalitat a obrir un procés obert a tota la comunitat educativa per revisar l’actual model educatiu i consensuar un nou marc legal fruit d’un gran pacte per l’educació que organitzi el sistema educatiu a Catalunya, adaptat a la nova realitat política i a l’actual context econòmic, social i demogràfic.