Barberà es declara ‘Ciutat feminista’

Barberà del Vallès va ser declarada ‘ciutat feminista’ en el darrer ple municipal celebrat dimecres, 25 d’octubre.

El Ple Municipal del mes d’octubre que es va celebrar dimecres, dia 25 va aprovar la declaració del municipi de Barberà del Vallès com a ‘Ciutat feminista’.

El punt, que va rebre els vots a favor de Junts per Barberà (JxB),Plataforma Ciutadana per Barberà (PCPB), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), i Recuperem Barberà (RB) i les abstencions del Partit Popular (PP),  s’iniciava amb la descripció de feminisme de Victòria Sau com “un moviment social i polític que s’inicia formalment a finals del s.XVIII i que suposa la presa de consciència de les dones, com a grup o col·lectiu humà, de l’opressió, dominació i explotació de la que han estat i són objecte per part del col·lectiu d’homes en el sí del patriarcat, cosa que les mou a l’acció per a l’alliberació del seu sexe amb totes les transformacions de la societat que aquella requereixi”.

L’acord va ser defensat per la Regidora de Programes per a col·lectius socials: Infància, Adolescència, Joventut i Igualtat, Feminisme i LGTB de l’Ajuntament de Barberà, Mireia Sánchez Pi, que va posar de manifest que el “feminisme, en tota la seva diversitat, és un discurs polític que es basa en la justícia. El discurs, la reflexió i la pràctica feminista comporten també una ètica i una forma d’estar en el món.  Una crítica al model social imperant, que es basa en el patriarcat i una visió androcèntric” de la realitat, que ha definit i determinat la construcció de les modernes “democràcies”, a esquenes del 52% de la població, les dones”.

“Aquesta visió ho impregna tot i, per tant, calen fer canvis estructurals per transformar la societat i aconseguir una veritable democràcia vital, és a dir, una reconstrucció de les institucions androcèntriques i patriarcals,  introduint polítiques feministes que treballin per la consecució de l’equitat de gènere en la nostra societat, i en conseqüència, a la nostra ciutat”, va declarar la regidora.

Declarar Barberà ‘Ciutat feminista’ suposa no tan sols continuar amb el compromís adquirit des de fa anys en l’aplicació de la perspectiva de gènere en la configuració de totes les polítiques públiques que es desenvolupin des de l’Ajuntament, sinó a més, la creació d’un òrgan de participació amb la major representació possible a nivell institucional, polític, social i econòmic de la ciutat, que vetlli per garantir els principis que defineixen l’equitat de gènere i impulsi un pacte per la seva consecució.

Tanmateix la regidora va explicar que amb aquest acord es vol iniciar els treballs per l’elaboració del “Pacte Local pel Feminisme“, que haurà d’incloure acords en els àmbits de l’educació, la comunicació i publicitat, l’ús dels espais i equipaments públics, les polítiques de mobilitat i habitatge, la participació ciutadana, la cultura, els esports i el lleure, la salut i els drets sexuals, el treball i l’ocupació, l’acció social, la reorganització dels usos del temps i la corresponsablitat ens els àmbits familiars, econòmics i social; així com la revisió del nomenclàtor dels carrers, equipaments i espais públics de la ciutat, per visibilitzar l’aportació històrica de les dones en tots els àmbits de la vida i la societat.

Destacar que algunes de  les polítiques desenvolupades pel consistori en aquests últims anys han estat: la consolidació dels Serveis d’Atenció a les Dones, el Pla per a la Igualtat de Gènere per a la ciutadania i el Pla Intern per a la Igualtat de Gènere de l’Ajuntament, el Protocol d’Assetjament Sexual i per raó de sexe, el Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista en l’àmbit de la parella, el Protocol per unes festes i espais d’oci lliures de violències masclistes, així com moltes d’altres actuacions de sensibilització i coeducació que es recullen anualment en programes municipals.

Totes aquestes accions han fet de Barberà del Vallès, un municipi referent pel que fa a les polítiques de gènere, que ha mantingut un compromís ferm, aconseguint d’aquesta manera avançar cap a una ciutat més justa, equitativa, i inclusiva.