Barberà disposa d’agent cívic

La figura d’Agent Cívic té un paper molt important, en el seu dia a dia treballa intentar evitar conductes incíviques molt freqüents en els nostres carrers i parcs.

L’Agent Cívica, que prové d’un pla d’ocupació de dotze mesos per a persones en situació d’atur, té l’objectiu de corresponsabilitzar a la ciutadania en el manteniment de l’espai públic.

La relació directa amb la ciutadania és fonamental, per tal conscienciar i sensibilitzar, donant informació dels serveis del municipi, de les bones pràctiques de convivència i civisme a l’espai públic, així com la detecció d’aquells actes que originen que la ciutat no estigui endreçada:

  • Escombraries fora dels contenidors
  • Mobles i trastos vells incontrolats
  • Excrements de gossos als carrers i parcs de la ciutat
  • Mobiliari urbà trencat
  • Fanals amb corrosió…

Tots aquests exemples comporten un cost extra de manteniment, reparació o substitució repercutible a tota la ciutadania.

Aquest tipus de qüestions seran els que l’Agent Cívica de Barberà advertirà per conscienciar que, com a mal comportament, suposa l’incompliment de les ordenances municipals, i la seva reiteració implica exposar-se a possibles sancions. 

Font: Ajuntament de BdV