Barberà il·lumina la façana de l’Ajuntament contra la pena de mort

El passat dimecres 30 de novembre, la façana de l’Ajuntament de Barberà del Vallès es va encendre per commemorar la primera abolició de la pena capital, que va tenir lloc al Gran Ducat de Toscana el 30 de novembre de 1786.

L’Ajuntament de Barberà del Vallès es va adherir a l’any 2014 a la Xarxa de Ciutats per la Vida / Ciutats Contra la pena de mort, promoguda per la Comunitat de Sant Egidio (comunitat laica present a més de 70 països del món) i que declara el 30 de novembre com a jornada ciutadana “Ciutats per la Vida / Ciutats contra la pena de Mort”.

Aquesta iniciativa vol posar de manifest el paper que poden dur a terme en el procés abolicionista els municipis, i sensibilitzar a la ciutadania contra aquesta pràctica encara vigent a molts estats i països del món.

El Consistori vol, mitjançant la veu dels seus òrgans representatius, actuar com a subjecte col·lectiu capaç de concórrer a augmentar el respecte de la vida i de la dignitat de l’home a qualsevol lloc del món. Per aquest motiu es compromet a convertir aquesta adhesió en un esperó per assolir una major responsabilitat, i a actuar en els àmbits que siguin de la seva competència per tal que es creïn espais d’informació i sensibilització sobre els motius del rebuig d’aquesta pràctica i sobre l’evolució de la campanya abolicionista en el món.

L’acord d’adhesió de l’Ajuntament es va aprovar en sessió plenària al novembre de 2014