El passat mes de novembre el KDB (Kol·lectiu de Dones de Barberà) va impulsar una comissió de treball per elaborar un protocol d’actuació quan hi hagin situacions de violències masclistes en els contextos festius i/o d’oci.
La comissió, que ha estat oberta a la resta d’entitats i persones a títol individual del municipi per tal que fos el més participativa possible, ha anat treballant durant tots aquests mesos per a l’elaboració del document Protocol d’Actuació per unes Festes Lliures de Violències Masclistes.
Aquesta iniciativa ha tingut des de l’inici el suport i col·laboració de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.
La comissió va organitzar una trobada d’intercanvi d’experiències municipals en la creació d’aquest tipus de protocol, que va tenir lloc el dissabte 11 de febrer, amb l’objectiu de conèixer realitats d’altres municipis que ja havien creat el seu protocol.  Concretament, es van presentar les experiències de: Cerdanyola del Vallès, a càrrec de l’associació “Figa Rebel”, Santa Perpètua de la Mogoda, a càrrec de “La Santa Moguda” i el barri de Gràcia de Barcelona, a càrrec de “L’Assemblea de Dones Feministes de Gràcia”.
La trobada va servir per compartir i evidenciar que els protocols són dinàmics i que cal que es vagin adaptant a les realitats i necessitats que van sorgint des del moment en que es comencen a aplicar.  També cada municipi va mostrar les campanyes de sensibilització i difusió que utilitzen durant les seves festes (cartells, postals, falques…..).
La comissió va acabar d’elaborar el protocol en el mes de maig i per donar a conèixer la feina feta el va presentar a les entitats del municipi i departaments de l’Ajuntament que participen a Festa Major.
El dissabte 11 de juny van organitzar una formació per tal de dotar de coneixements bàsics en les violències masclistes, com es manifesten a l’àmbit públic i la legislació vigent en aquesta matèria. Després d’aquesta conceptualització es va definir com es donen les violències masclistes en els espais d’ocis i festius, amb exemples concrets per poder identificar-les.  Seguidament, es va contextualitzar el perquè era necessari fer un protocol d’actuació, el procés d’elaboració del protocol de Barberà, els seus objectius i funcionament.  A la formació van participar un total de 38 persones, 21 dones i 17 homes.  D’aquestes, 36 formaven part de les entitats del municipi i dues eren personal.
El passat dissabte, 17 de juny va tenir lloc la presentació de Festa Major, en la que va participar la comissió amb una carpa informativa sobre el protocol per conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’aconseguir unes festes i espais d’ocis lliures de violències masclistes, tan freqüents encara malauradament a la nostra societat. Per aconseguir aquest objectiu des d’aquest espai es va distribuir diferents materials: enganxines, xapes, cartells i enquestes d’opinió sobre les actituds sexistes en els espais festius i d’oci.  A les persones que van omplir l’enquesta se les va obsequiar amb unes ulleres liles per incorporar una visió feminista a la Festa Major, amb les que es podien  fotografiar amb el hashtag #Hitensmoltaveure
Esperem doncs que tot aquest treball contribueixi a tenir unes festes a Barberà i espais d’oci lliures de violències masclistes.
Per a més informació cal adreçar-se a: protocolbdv@gmail.com
Es pot veure el material de la campanya en els arxius adjunts.