Bon creixement del mercat de treball, les exportacions i la creació d‘empreses el segon trimestre de l’any a la demarcació de Barcelona

L’informe de conjuntura socioeconòmica de la província de Barcelona pel segon trimestre d’aquest any realitzat per la Diputació de Barcelona, mostra variacions favorables en l’ocupació i l’atur, així com també increments destacables pel que fa al turisme, les exportacions i el creixement d’empreses. El conjunt de xifres d’aquest segon trimestre continuen reflectint les variacions positives que ja van començar a finals de 2014.

Pel que fa al mercat de treball, la població ocupada estimada ha augmentat en aquest període un 4,7%, el major augment en els darrers anys. L’increment de l’ocupació ha estat similar en els homes (4,5%) que en les dones (5%). La taxa d’ocupació de 16 a 64 anys es situa en el 67%, la xifra més alta des de finals de l’any 2008.

Teixit empresarial

El segon trimestre de 2016 s’han creat 2.850 societats mercantils, la xifra més alta dels darrers anys en el mateix període, i que representa un 5% interanual. El nombre total d’empreses en aquest segon trimestre és de 183.192 (centres de cotització), xifra que està encara lluny de les 200.000 que hi havia l’any 2005.

Exportacions

La província de Barcelona ha exportat béns per un valor de 9.000 MEUR en els dos primers mesos del segon trimestre de 2016, xifra superior en un 8% a la del mateix període de l’any anterior. Continua sent la província més exportadora amb molta diferència sobre la segona (Madrid, amb 4.500 MEUR). Per tipologia dels béns destaquen en volum i en variació interanual: la fabricació de vehicles, les indústries químiques i farmacèutiques, la fabricació de maquinària, la indústria alimentària i la confecció.

Sector turístic

El segon trimestre han visitat la província de Barcelona més de tres milions de turistes. D’acord amb l’Enquesta d’Ocupació Hotelera, el nombre de turistes es situa en 3.262.532 persones, un 5,8% més que l’any anterior i representant un volum més important de viatges en la sèrie de dades per un segon trimestre. Respecte el grau d’ocupació de les places, el mes de juny es situa en un 69,1%, fet que suposa 2,5 punts percentuals més que el mateix mes de l’any anterior.

Pel que fa a l’aeroport del Prat, el segon trimestre de 2016 ha estat de 11.866.000 , un 10,4% superior respecte el mateix període de l’any anterior. Pel que fa al Port de Barcelona, el nombre de passatgers d’abril a maig es situa en 662.000, el que suposa un augment de l’1,1% anual.

NOTA: S’adjunta informe conjuntura socioeconòmica província de Barcelona segon trimestre 2016

Documents adjunts

Font: Àrea de Premsa i Comunicació de la Diputació de Barcelona