Calendari de festius amb obertura comercial per al 2020

Segons la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya i d’acord amb el que estableix la Llei 3/2014, de 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció (DOGC núm. 6568, de 24.2.2014), els deu dies festius amb obertura comercial autoritzada a Barberà del Vallès per a l’any 2020 són els següents:

5 de gener
5 de juliol
15 d’agost
12 d’octubre
29 de novembre
6, 8, 13, 20 i 27 de desembre

Font: bdv.cat