Campanya de recollida d’elements als Horts Municipals

Amb la voluntat de fer de l’espai municipal d’horta un lloc més agradable i segur, l’Ajuntament de Barberà del Vallès posa en marxa la campanya de recollida d’elements de rebuig i objectes residuals a la zona d’horta municipal.

Actualment n’hi ha un contenidor de recollida de restes orgàniques a cadascuna de les sis illes d’horts, i durant el mes de setembre s’habilitarà, a més, un contenidor especial per recollir residus NO ORGÀNICS, perquè els usuaris i usuàries dels horts municipals es puguin desfer de tots aquells elements emmagatzemats a les parcel·les i a les casetes, que no són imprescindibles per a l’activitat agrícola.

Durant aquesta intervenció, les persones usuàries de l’espai tindran l’oportunitat de fer neteja de les seves parcel·les i casetes sense haver de dur els residus a la Deixalleria i sense cap cost, ja que les despeses derivades aniran a càrrec de l’Ajuntament.

Les bases legals en las que es fonamenta aquesta campanya venen definides als apartats 6 b, c, d i o del Reglament Regulador de les Condicions d’ús, com a Horts, dels terrenys de Propietat Municipal existents al municipi de Barberà del Vallès, publicat el 16.09.2004 al BOP. 

OBJECTIUS:

Els objectius d’aquesta intervenció són múltiples.

Per una banda, es tracta d’incidir en la reducció de riscos que garanteixin la seguretat de les persones i el benestar de qui fa servir l’espai. Un bon exemple d’aquesta afirmació és la proliferació de mosquits degut a l’acumulació de petits tolls d’aigua a les lones, bidons i plàstics que hi ha. En aquesta línia, durant el mes de maig, algunes persones manifestaven la dificultat per anar a l’hort amb infants degut precisament a aquesta gran quantitat de mosquits.

Un altre risc que es vol reduir és el risc d’incendi derivat de l’emmagatzematge descontrolat d’objectes de metall, vidre, fusta i plàstic que poden esdevenir font d’ignició o combustible. A tall d’exemple, el passat 7 de febrer, una crema controlada va acabar cremant molts residus de fusta i plàstic emmagatzemats en una parcel·la, cridant l’atenció de la Policia que va intervenir, requerint l’extinció immediata del foc a la persona responsable, degut a la seva dimensió.

Entre els mesos de març i maig s’han rebut alarmes per proliferació de rates. Aquestes es troben entre les fustes i els plàstics emmagatzemats, que són un bon hàbitat per a refugiar-se. Evitant crear aquests espais de refugi, les rates quedarien exposades durant més temps als depredadors naturals com les serps i les aus de rapinya que controlarien la població. Sense aquests refugis, amb tota probabilitat, no escollirien l’horta municipal com a espai de cria, doncs l’hàbitat de la rata urbana no és el medi natural.

Per últim, hi ha el risc d’inundació que, si bé és molt poc freqüent, el cert és que en aquest cas, l’espai hauria d’estar lliure d’elements. Per tant, cal garantir la lliure circulació de l’aigua i evitar la formació de preses i taps de forma preventiva.

Per altra banda, es contemplen els objectius paisatgístics. És d’indubtable impacte visual, l’actual acumulació d’objectes de diferents mides, materials i colors que es dona a tota la zona d’horta municipal. Si bé és cert que l’activitat de reaprofitament de residus és habitualment inherent a l’activitat d’horta, també ho és que, actualment, s’emmagatzemen objectes potencialment útils, per sobre de les capacitats que aquest paratge té per esmorteir l’impacte paisatgístic. Tractant-se d’un entorn ecològic fràgil, en procés de regeneració, és d’una importància cabdal vetllar per l’estètica i l’harmonia visual, minimitzant tant com es pugui, la quantitat d’objectes que no siguin d’origen orgànic i per tant provoquin un contrast amb els volums, textures i colors, dels elements que són propis d’aquest entorn. En aquest sentit, cal minimitzar tot allò que no sigui d’origen natural, en especial quan el seu color contrasti amb l’entorn.

CALENDARI:

Per a dur a terme aquest procés de sanejament de l’entorn, s’han planificat quatre fases:

La primera fase, la que ens ocupa durant l’agost i el setembre, és la de comunicar les accions i el pla de neteja a la comunitat d’usuaris i usuàries. Es penjaran cartells informatius als horts explicant que al setembre s’habilitaran provisionalment els contenidors de rebuig i els objectius. Podeu consultar aquest cartell en aquest enllaç o sobre la fotografia.

 

La segona fase començarà durant el setembre amb la instal·lació dels contenidors per a material de rebuig, que s’aniran buidant constantment. A part, romandran els actuals contenidors de matèria orgànica. Aquesta fase es basa en la voluntat de col·laborar de les persones usuàries de l’espai, i es tornaran a penjar nous cartells informatius, en especial per recordar què ha d’anar a cada contenidor.

La tercera fase serà la fase d’inspecció i avisos, a la qual es comunicarà a les persones titulars la necessitat de retirar els elements esmentats mitjançant cartell o notificació. Això serà cap al novembre.

La quarta fase serà la de segona inspecció i requeriment. Les persones titulars de les parcel·les que no hagin tret tots els elements al finalitzar la fase anterior, seran requerides formalment mitjançant una notificació. S’iniciarà el procés administratiu de requeriment per tal de fer respectar la normativa.

Des del departament de Dinamització d’Horta tenim la seguretat que entre tots i totes podem fer de l’hort un espai encara més agradable, bonic i segur.

Gràcies per col·laborar.

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès

Notícies relacionades:

  • Nou impuls i nova orientació a l’horta municipal i les zones de conreu municipal:

http://totbarbera.com/wp-admin/post.php?post=13710&action=edit

· Prohibició de fer foc a tota la zona d’horta municipal

http://totbarbera.com/wp-admin/post.php?post=12020&action=edit