CCOO, UGT i el Consell Comarcal del Vallès Occidental creen un observatori de la qualitat de la contractació pública

ACN Sabadell.-Els sindicats CCOO i UGT i el Consell Comarcal del Vallès Occidental crearan un observatori de seguiment de la qualitat de la contractació pública. L’objectiu és analitzar l’impacte i extensió de la proposta del Salari Mínim Comarcal i la seva aplicació en els principals sectors que presten serveis a l’administració pública, així com també fer seguiment de les clàusules socials. El sal Salari Mínim Comarcal que impulsa el Consell és de 15.000 euros bruts anuals i implica que els ajuntaments i l’ens supramunicipal apliquin aquest llindar en les retribucions dels seus treballadors i treballadores. També estableix que aquesta quantitat es fixi en les contractacions de serveis externs.

Des del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’ha promogut la implantació d’aquest salari en la contractació de quatre serveis: el Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), el Servei comarcal de Biomassa Forestal, el Servei de Transport Escolar i el Servei de Control d’Accessos. En aquesta mateixa línia, diferents ajuntaments de la comarca actualment estan endegant accions d’aquestes característiques.

Font: CCVO