Comença la reordenació i instal·lació de nous contenidors a Barberà

A finals d’aquest mes de juny es començaran a instal·lar de forma progressiva per la ciutat els nous contenidors de recollida selectiva, que han de substituir els actuals. La substitució dels contenidors pretén racionalitzar la prestació del servei i ordenar millor les àrees de contenidors.

En concret, els barris amb afectació seran els de l’Eixample-Can Llobet, Can Serra, Casc Antic, Romànica, Parc Central. Preguem disculpin les molèsties que puguin sorgir durant la instal·lació dels mateixos. Amb antelació s’informarà a les zones per a noves ubicacions amb tanques i cartells per a reserva de l’espai necessari per la seva instal·lació.

Les noves ubicacions seran complertes amb les 5 fraccions de recollida de residus, envasos (groc), paper i cartró (blau), vidre (verd), orgànica (marró) i resta (gris), que facilitarà el reciclatge, identificant millor el tipus de residus a llençar en cadascun. Suposarà un millor servei, facilitats per a la recollida selectiva i una millora estètica.

Per la tecnologia de recollida emprada només es poden ubicar al cantó dret en el sentit de la circulació de vehicles. Aquest factor determina els carrers i llocs on es poden ubicar els contenidors.

Els contenidors són accessibles per a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva edat o condicions físiques. Són de fàcil utilització amb boca calibrada per a les diferents fraccions, i fàcil obertura en el cas de la fracció resta (amb palanca per a persones amb discapacitat i pedal de peu) i estan senyalitzats per a persones invidents.

Així mateix, estan retolats amb indicació de les fraccions i residus que s’hi ha de dipositar per conscienciar sobre la separació dels residus.

Un canvi molt important és la reducció de la capacitat del contenidor de la fracció resta, que serà un dels més petits, doncs amb una bona separació dels residus a origen, només hauríem de llençar al contenidor gris restes de la neteja de casa, burilles, bolquers, compreses i tampons, bastonets de les orelles, i altres residus que per la barreja de materials no es poden reciclar, i que suposen només una petita quantitat dels residus generats a cada llar. 

La reordenació també inclou l’eliminació dels contenidors soterrats de la Plaça de la Vila, que històricament han acumulat nombroses avaries i mal funcionaments, i al lloc de la qual s’instal·larà una illa de contenidors amb les 5 fraccions.

Als barris d’Estació Ca n’Estaper, Can Gorgs i Can Gorgs II es mantindran els contenidors actuals fins a la posada en servei de la recollida porta a porta, prevista per al darrer trimestre d’enguany.

Aquells barris que disposen de recollida pneumàtica, continuaran fent-la servir de forma habitual i correcta.

font: bdv.cat