Comencen les obres de pavimentació amb gespa artificial del camp d’esports de La Romànica

A finals de juliol es va iniciar la transformació d’aquest espai esportiu de la ciutat amb la previsió de poder-lo utilitzar la propera temporada.

El projecte preveu la col·locació de la gespa artificial sobre paviment asfàltic, la instal·lació per al rec de la superfície del terreny de joc, la col·locació d’una petita grada per al públic, la renovació de l’equipament esportiu (porteries i banquetes) així com altres petites reformes necessàries per al bon ús de la instal·lació.

El pressupost de les obres segons projecte és de 449.041,37 €

L’execució d’aquesta obra suposa una important millora per a la pràctica esportiva que s’hi desenvolupa; també es preveu que redueixi les molèsties que aquesta provoca al veïnat, ja que es reduirà l’aixecament de pols i soroll; així mateix es reduirà la despesa de manteniment, ja que s’evitarà la feina setmanal d’anivellament de la superfície i pintat de línies. En sentit contrari cal dir que hi haurà increment en el consum d’aigua, ja que per conservació i seguretat de les persones usuàries, s’ha de mullar la gespa abans d’utilitzar-la.

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès