Comunicat de la Regidoria de Salut en referència al problema relacionat amb rosegadors al pati de l’Escola Elisa Badia

Des de la Secció de Salut de l’Ajuntament de Barberà del Vallès s’informa que:

A causa de les obres que s’estan efectuant a l’escola i fins que no es pugui fer efectiva la retirada del contenidor de color blau ubicat al pati de l’escola i que serveix de magatzem, com a mesura de reforç al tractament ordinari de desratització/desinfecció que s’efectua per part de l’Ajuntament en les dependències municipals i via pública, des de la Generalitat de Catalunya s’ha procedit a tancar els forats existents amb la col·locació d’unes xapes galvanitzades, soterrades 10 cm a la terra. Les juntes entre contenidor i xapa s’han segellat amb masilla de poliuretà.

L’objectiu d’aquests treballs és tapar els espais (lloc on es troben els ancoratges) i que poden servir de refugi als rosegadors. Aquesta mesura resulta més efectiva i segura que la proposada inicialment d’elevar el contenidor.

Com a mesura de reforç al tractament ordinari de control de plagues, durant les obres l’Ajuntament deixarà la tanca perimetral al voltant del contenidor per tal que l’empresa de control de plagues pugui disposar d’una estació de control de rosegadors al pati i impedir l’accés dels infants a la zona.

Regidoria de Salut

Ajuntament de Barberà del Vallès

Barberà del Vallès, a 13 de desembre de 2019

Font: bdv.cat