Amb la voluntat que l’Equip de Govern té de continuar treballant en tot moment per la transparència municipal de totes les accions que es duen a terme en aquest Ajuntament, volem informar a la ciutadania que darrerament ens han tornat a visitar Agents de Vigilància Duanera de l’Agència Tributària per demanar-nos més informació i expedients relacionats amb el cas Pokémon.
Com és sabut, aquestes investigacions estan centrades en les activitats realitzades amb anterioritat a l’inici d’aquesta legislatura i corresponents a l’anterior equip de govern.
A hores d’ara i amb les noves informacions que es disposen, s’ha ampliat el nombre de persones investigades i afecta de nou a membres de l’anterior govern, actualment càrrecs electes.
I tant bon punt com el procediment judicial ho permeti continuarem informant-vos.
Font: Ajuntament de Barberà del Vallès