Comunicat de l’Equip de Govern Municipal

L’ Ajuntament de Barberà del Vallès vol mostrar la seva solidaritat i manifestar públicament el seu recolzament i suport a la família monomarental formada per la veïna H.S. i els seus dos infants, d’un i tres anys d’edat.

La família, que actualment es troba en situació de vulnerabilitat i exclusió residencial, tot i tenir assegurat el seu reallotjament mitjançant un habitatge de lloguer social proporcionat per l’Ajuntament de Barberà del Vallès, s’enfronta a un procediment jurídic per haver ocupat un habitatge buit titularitat de l’Agència Catalana de l’Habitatge.

L’habitatge ocupat estava en procés de compra per part de la família, mitjançant el procediment legal corresponent, fins que va ser adquirit per l’Agència Catalana d’Habitatge fent exercici del dret de tanteig i retracte, sense tenir en compte que estaven deixant sense alternativa una família amb menors.

No entenem que es faci ús d’aquest dret sense tenir en compte el perfil de família que hi ha darrera de la compra d’un habitatge. També ens sembla incomprensible que tot i estar treballant per tancar la proposta de reallotjament d’aquesta família, que estarà resolta durant els pròxims dies, l’Agència Catalana de l’Habitatge continuï endavant amb un procediment que deixa a una família vulnerable en una situació encara més crítica.

Des de l’Ajuntament de Barberà del Vallès volem mostrar el nostre rebuig a aquesta mesura, per considerar-la absolutament desproporcionada i més orientada a promoure formes de càstig exemplaritzants contra les famílies vulnerables, que en moltes ocasions es veuen obligades a viure en precari, que a trobar solucions efectives en la lluita contra l’exclusió residencial.

Un cop més ens trobem davant d’un organisme públic que aplica criteris polítics i ideològics a l’hora de resoldre els conflictes i situacions d’exclusió residencial, per sobre dels barems de valoració social i del propi sentit comú.

Per últim, volem manifestar públicament, tal com hem fet en diverses ocasions, la nostra voluntat de col·laboració amb qualsevol administració supramunicipal que es comprometi a treballar en mesures que garanteixin l’exercici del dret de tots els catalans i catalanes a un habitatge digne. Això, però, implica un compromís bidireccional que malauradament a hores d’ara no hem aconseguit, malgrat els esforços del Govern municipal.

Barberà del Vallès, a 9 de juny de 2017