COMUNICAT OBERT DE L’ AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS A L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA

Arrel de la visita realitzada ahir dia 14 de juny per part de la regidoria de Serveis Socials i Emergència Social a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, on es va parlar del seguiment dels casos de la mesa d’emergències, de la situació de manca d’habitatge i de possibles fórmules de col·laboració, el Govern de l’Ajuntament de Barberà del Vallès comunica:

L’entitat financera BBVA ha decidit recentment vendre actius immobiliaris al fons “voltor” Cerberus. Aquesta operació suposa la venda i traspàs d’un 80% d’habitatge i actius immobiliaris a una nova societat societat anomenada Divaria. La nova societat serà participada en un 80% pel fons Cerberus i en un 20% pel BBVA. Aquest moviment suposa deixar en mans d’un fons voltor 78000 habitatges o “actius” situats principalment a Catalunya, Madrid i València, fet que implica deixar milers de lloguers, habitatges socials i deutes hipotecaris de persones sobreendeutades en mans d’especuladors immobiliaris sense escrúpols. Milers de famílies en risc d’exclusió residencial a mans de la lògica especulativa. Recordem que el fons Cerberus va començar a operar a Espanya aprofitant la situació de crisi financera del país, per iniciar una campanya d’inversió i especulació immobiliària mitjançant la compra de propietats procedents de processos de desnonament.

També durant els darrers dies, hem sabut que la Generalitat de Catalunya iniciarà una subasta de 47 propietats, entre elles 26 habitatges, procedents d’herències intestades. Un moviment que costa d’assumir tenint en compte la situació generalitzada de manca d’habitatge assequible que pateix el país i que suposa la pèrdua d’una oportunitat per a ampliar el parc públic d’habitatge a Catalunya.

Donada la situació d’emergència habitacional que pateix el conjunt de l’Estat Espanyol, Catalunya i en concret, la ciutat de Barberà del Vallès, l’equip de Govern posa a disposició de l’Agència d’Habitatge de Catalunya una partida pressupostària, per a realitzar la compra preferent d’habitatges situats a Barberà del Vallès, procedents de la operació immobiliària entre el BBVA i el fons Cerberus fent ús del dret de tanteig i retracte. D’aquesta manera volem evitar que els habitatgtes de Barberà que formin part d’aquesta operació caiguin en mans d’un fons voltor.

És una prioritat d’aquest Govern ampliar el parc públic d’habitatge per a la ciutat i evitar que es privi a la ciutadania d’un dret fonamental i constitucional com és l’habitatge, en favor de l’especulació per part de grans tenidors i societats de capital.

Restem a disposició de la Generalitat de Catalunya per poder tancar acords que ens permetin garantir l’accés a l’habitatge a la ciutadania de Barberà del Vallès.

A Barberà del Vallès a 15 de juny de 2018.

FONT: web  Ajuntament de Barberà del Vallès