Confecció d’un cens comarcal d’habitatges ocupats

El Consell d’alcaldes i alcaldesses va debatre el passat, 21 de setembre, la situació d’habitatges ocupats i va diferenciar cada ocupació en funció d’aspectes com el context i els motius de l’ocupació, la tipologia dels ocupants (propietaris o llogaters morosos, ex-propietaris o ex-llogaters que han perdut l’habitatge amb ordre de desnonament, ocupants en precari…) i el seu comportament en el sí de la comunitat.

El febrer d’aquest any ja es va aprovar un acord sobre la implementació de la ILP 24/2015 de mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica. Aquest acord reconeix la funció social de l’habitatge i  el dret a l’habitatge com un dret fonamental de tots els ciutadans i ciutadanes i insta les administracions competents a desenvolupar les actuacions necessàries per tal de garantir efectivament l’exercici d’aquest dret a tota la ciutadania.

Els alcaldes i alcaldesses també van acordar avançar en la confecció d’un cens comarcal d’habitatges ocupats a partir de les dades que aportin els municipis de la comarca, que permeti iniciar la redacció d’un Protocol d’actuació per als municipis de la comarca que no en disposin per tal d’establir els mecanismes d’actuació necessaris. Aquest cens completarà el de pisos buits que ja s’està elaborant.

El president del Consell, Ignasi Giménez, va assegurar que “hi ha d’haver una política comuna de la comarca per donar resposta a les situacions que puguin sorgir entorn les ocupacions i poder actuar d’una forma igualitària. Els alcaldes i alcaldesses hem convingut que és una situació que podem abordar”.

També es preveu realitzar una jornada amb la Diputació de Barcelona per avançar en el coneixement d’aquestes qüestions.