El Consell d‘Alcaldes i Alcaldesses avala el primer Pla d’Actuació Metropolità elaborat amb un procés de participatiu obert a la ciutadania

Els alcaldes i alcaldesses metropolitans han informat favorablement el PAM per a la seva aprovació a la propera sessió del Consell Metropolità. 

El passat dimarts, 14 de juny, a la seu de l’AMB, es va reunir el Consell d’Alcaldes, format pels alcaldes i alcaldesses dels 36 municipis metropolitans. Aquesta sessió forma part del procés participatiu que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va posar en marxa, el passat 30 de març, previ a l’aprovació del Pla d’Actuació Metropolità (PAM). L’AMB estableix, per a cada mandat un PAM, un document que defineix les línies d’actuació prioritàries en aquest període. El PAM vol donar resposta als problemes que viu la ciutadania de l’àrea metropolitana en tots els àmbits de les seves competències.
De la sessió va sorgir un informe previ sobre l’aprovació del PAM. El proper pas serà l’aprovació inicial del Pla, prevista per al proper ple del Consell Metropolità, el dia 28 de juny. Durant la trobada, i després d’una revisió de les principals característiques del PAM i del procés participatiu, es va procedir a la votació de l’informe previ. El resultat de la votació va ser de 25 vots a favor i 3 abstencions.
L’objectiu del Consell d’Alcaldes és aprofitar la trobada entorn a l’elaboració del PAM per plantejar, debatre i posar sobre la taula alguns dels grans temes i reptes que té per davant l’AMB. Per això, la jornada va combinar elements propis del PAM amb d’altres que aixequen la mirada i posen el focus en el llarg termini.
El procés participatiu del PAM
Des de la Direcció de Planificació Estratègica de l’AMB es van organitzar vuit jornades de debat entre els mesos de març, abril i maig, a 8 municipis representatius dels 8 sectors en que s’han agrupat els 36 ajuntaments que conformen l’AMB. Aquestes jornades han tingut una bona afluència per part de la ciutadania, que han pogut expressar les seves inquietuds i prioritats de cara a l’elaboració del PAM. En total, una mitja de més de 50 persones per jornada han assistit a les sessions presencials, mentre que la plataforma telemàtica especialment habilitada per l’AMB també ha registrat un alt nivell de trànsit.  Aquesta plataforma també ha estat una novetat a l’hora de facilitar la participació de la ciutadania. Les persones participants han estat tant ciutadanes com regidores dels ajuntaments, tècniques municipals i representants d’associacions veïnals. Les jornades han estat valorades molt positivament per les persones assistents, destacant com aspecte positiu que el 97% d’aquests hi tornarien a participar.
Les persones participants també han mostrat consens en quins són els temes que més prioritza la ciutadania. Així, el desenvolupament econòmic, la lluita contra les desigualtats, la necessitat de millora de la mobilitat i el transport públic, la problemàtica de l’habitatge i la lluita contra el canvi climàtic han estat, per aquest ordre, les línies estratègiques del PAM considerades més prioritàries per les persones participants als debats. Altres eixos com el bon govern i la transparència, la protecció dels espais naturals i agrícoles i la planificació urbanística vénen just després d’aquest primer bloc i, en el seu conjunt, donen un missatge de la necessitat d’actuacions integrals que cal dur a terme.
També es valora molt positivament que s’han donat veu als diferents territoris: Delta, Continu Llobregat, Continu Besòs, Serralada, Vall Baixa Llobregat, Vallès-B30., que han expressat prioritats específiques en cada territori.
Els informes amb les propostes de les persones participants en aquest procés estan disponibles al web https://pam.amb.cat.