El Consell d’alcaldes i alcaldesses debat la gestió dels serveis públics

En la sessió de dimecres, 21 de setembre, del Consell d’alcaldes i alcaldesses s’ha acordat impulsar un debat sobre el model de gestió dels serveis públics a l’administració local valorant la possibilitat de la internalització de serveis i de la mancomunació d’aquests entre diferents municipis. Es vol sempre buscar la màxima eficiència dels serveis i dels recursos públics, la transparència en la despesa i tenint en compte les condicions laborals dels treballadors i treballadores que estan prestant aquests serveis.

L’alcalde de Terrassa ha assegurat que “volem obrir un debat sobre la internalització de serveis, posar en crisi i qüestionar les formes de gestió que tenim establertes, per assegurar que sempre oferirem a la ciutadania la millor opció, la més eficient, transparent i de més qualitat, la que millor preservi la titularitat pública irrenunciable dels serveis. Debatrem per trobar fórmules innovadores, creatives, que permetin servir millor els interessos de la ciutadania i enfortir el sector públic”.

De fet, al Vallès Occidental existeixen ja exemples de municipis que estan treballant per la internalització de serveis per tal de garantir l’accés universal als mateixos i exercir-ne un control públic i transparent. Aquest és el cas de la ciutat de Terrassa, que presta el servei de la funerària mitjançant una empresa pública. Ara aquesta ciutat també es troba immersa en el debat sobre el futur de la gestió del servei d’abastament d’aigua, valorant la possibilitat que l’Ajuntament n’assumeixi la gestió directa, arran de la fi del contracte de concessió amb l’empresa Mina d’Aigües de Terrassa, a finals de 2016.

D’altra banda, Cerdanyola, Ripollet, Sabadell i Barberà del Vallès –junt amb Badalona- volen treballar plegats per la internalització de serveis que ara estan externalitats mitjançant diferents fórmules contractuals. Aquest 2016 han signat un conveni com a una aposta per la recuperació dels serveis sota la gestió i el control públic a partir de la participació directa de la ciutadania i aquests ajuntaments estan oberts a que més municipis s’incorporin al seu acord.

Un altre pas l’ha fet l’Ajuntament de Sabadell, que ha decidit impulsar l’adopció del sistema de gestió directa del servei d’estacionament regulat en superfície, zona blava,  i ha internalitzat el servei de la grua municipal, al mateix temps que l’ha mancomunat amb els municipis de Castellar del Vallès i Barberà del Vallès.

Sant Cugat també ha decidit en els darrers mesos municipalitzar la zona blava. I Ripollet, Cerdanyola i Montcada, han obert també la porta a estudiar la recuperació de la gestió de l’aigua o el servei de neteja d’instal·lacions municipals, coincidint amb la fi dels contractes de serveis amb les empreses externes que actualment hi treballen.

Un altre exemple comarcal és el de les licitacions conjuntes de serveis, com la que han fet Castellar del Vallès, Sant Llorenç Savall i Gallifa, per la recollida de residus i la neteja viària.