Constitució del Consell Metropolità de l’AMB per al mandat 2019-2023

Ahir, 25 de juliol del 2019, es va constituir el nou Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per al mandat 2019-2023 i es va procedir a l’elecció de la presidenta, Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.

Els consellers i conselleres van votar, un per un, la candidatura proposada al Consell d’Alcaldes Metropolitans. Els vots a favor d’Ada Colau corresponen als grups PSC-CPEn Comú GuanyemERC-AMJunts per CatalunyaCAT Torrelles i Ara Decidim Ripollet. Van votar a favor de la candidata 76 consellers d’un total de 84 vots. La resta de vots (8) van estar en blanc.

El Consell Metropolità, que està format per 90 consellers i conselleres, és el màxim òrgan de govern de l’AMB. Cada un dels 36 municipis disposa d’un nombre de consellers proporcional al seu pes demogràfic. Els alcaldes i alcaldesses dels municipis són membres nats del Consell, a més dels regidors i regidores designats pels Ajuntaments, fins a arribar al nombre estipulat per a cada municipi.

A l’acte de constitució del Consell Metropolità van participar l’alcalde de Barberà del Vallès, Xavier Garcés Trillo i el regidor del Grup Municipal ERC-AM, Roger Pérez Àlvarez, que va formar part de la mesa edat.

Consell d’Alcaldes
Abans de la constitució del Consell Metropolità es va reunir el Consell d’Alcaldes, l’òrgan de govern integrat pels 36 alcaldes metropolitans, que té la funció, entre altres, de proposar el candidat o candidata a la presidència de l’AMB. Per ser escollit president es necessita una representació superior a dos terços de la població metropolitana i Ada Colau ha resultat la candidata proposada, en rebre el suport unànime dels 36 alcaldes i alcaldesses. D’aquests, 10 són nous i, per tant, entren a formar part per primer cop d’aquest òrgan.

Sessió Constituent del Consell Metropolità