Convocatòria de concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a les AMPA / AFA dels centres educatius de Barberà del Vallès

Es fa pública la convocatòria de concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a les associacions de mares i pares d’alumnat / famílies d’alumnat ( AMPA / AFA ) dels centres educatius de Barberà del Vallès.

El termini de presentació de sol·licituds d’ajuts per activitats extraescolars i de biblioteca oberta al Registre General de l’Ajuntament, ubicat a l’OAC, finalitza el dia 16 de març de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds d’ajuts econòmics i infraestructurals per a l’activitat de casal de vacances d’estiu serà del 14 d’abril al 15 de maig de 2017.

El Ple de l’Ajuntament de Barberà del Vallès, en data 21 de desembre de 2016, va adoptar l’acord d’aprovació de les Bases de concessió d’ajuts econòmics i infraestructurals a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnat / Famílies d’Alumnat ( AMPA / AFA ) dels centres educatius sufragats amb fons públics del municipi de Barberà del Vallès que promoguin activitats, projectes o programes en els següents àmbits:

  • Activitats extraescolars organitzades per les AMPA / AFA adreçades a l’alumnat i prèviament previstes en la Programació Anual del Centre i aprovades pel Consell Escolar.
  • Activitats de biblioteca oberta als centres educatius organitzades per les AMPA / AFA adreçades a l’alumnat i prèviament previstes en la Programació Anual del Centre i aprovades pel Consell Escolar.
  • Activitats de casal de vacances d’estiu organitzades per les AMPA / AFA dels centres educatius de primària durant el mes de juny i juliol que no tinguin caràcter familiar, es desenvolupin amb finalitat educativa, s’organitzin de manera general de dilluns a divendres i en les quals els i les participants no facin nit.

Amb les Bases trobareu els documents que heu de presentar i que es registraran al Registre General d’entrada de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, del 15 de febrer al 16 de març de 2017.

Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC )

Passeig Doctor Moragas, 224 ( al costat de l’Ajuntament )

08210 Barberà del Vallès

Tel. 937 297 171

Horari:

  • De dilluns a divendres, de 8 a 19 hores.

Oficina d’Atenció Ciutadana ( OAC )

Via Sant Oleguer, 20 ( Centre Cívic de Can Amiguet )

08210 Barberà del Vallès

Tel. 937 192 202

Horari:

  • Dimarts i dijous, de 9 a 15 hores.

Imatge de recurs i d’arxiu