Convocatòria d’ajuts per al pagament del lloguer 2019

S’ha publicat la resolució de concessió de les subvencions per al pagament del lloguer per l’any 2019. Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina Municipal d’Habitatge a partir del dia 16 d’abril de 2019 i fins el 7 de juny de 2019.

Podran sol·licitar l’ajut les persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent a Catalunya i cal estar-hi empadronat.

La novetat d’enguany és que han augmentat l’import del lloguer, per al municipi de Barberà del Vallès, no pot superar els 750€ amb caràcter general (per a col·lectius específics, com famílies nombroses, és de 900€). Cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud i fer el pagament del lloguer per transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador de la finca.

La quantia de la subvenció correspon al 40% de l’import del lloguer anual amb un màxim de 2.400 € anuals (200 mensuals).

Aquesta prestació és incompatible, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració pública o d’entitats privades, que tinguin la mateix finalitat.

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l’oficina per correu electrònic, per telèfon, o si ho preferiu, visitant l’oficina a:

Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès
Av Verge de Montserrat, 60 Baixos
08210 Barberà del Vallès

Telèfon: 937194120
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14h
Dimecres de 9 a 14  i de 16  a 18h

Font: Bdv.cat