Convocatòria d‘ajuts per a la rehabilitació d’habitatges

El Consorci Metropolità de l’Habitatge de l’Àrea Metropolitana de Barcelona obre una convocatòria d’ajuts a la rehabilitació per a actuacions d’adequació i obtenció de l’habitabilitat en habitatges individuals o unifamiliars. Des del 27 d’octubre de 2017 i fins el 31 d’octubre de 2018, o abans si s’esgota la dotació pressupostaria, es podrà iniciar la tramitació de la fase prèvia d’aquests ajuts.

En aquesta convocatòria es subvencionen obres que es vulguin realitzar a l’interior de l’habitatge individual com per exemple: obtenció i/o millora de l’habitabilitat, adaptació a la normativa vigent de les instal·lacions de l’interior de l’habitatge, millores energètiques i de sostenibilitat i adaptació de la mobilitat de l’habitatge, com per exemple: la substitució de les finestres per millorar l’eficiència energètica, la substitució de la banyera per un plat de dutxa per millorar l’accessibilitat, o l’adaptació de la instal·lació d’aigua o electricitat, entre d’altres.

Per poder ser beneficiaris d’aquests ajuts cal que les obres no estiguin iniciades. No es poden començar fins a rebre la notificació favorable del Consorci Metropolità de l’Habitatge, que és l’organisme que gestiona aquests ajuts.

L’import de la subvenció correspon al 50% del cost dels treballs a realitzar amb un import màxim de 3.000€, amb l’excepció dels habitatges buits que es rehabilitin per cedir-los a la Borsa de Lloguer Social on el topall màxim serà de 6.000€.

Per a qualsevol consulta us podeu posar en contacte amb l’oficina per correu electrònic, telèfon, o si ho preferiu, visitant l’oficina a:

Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès
Av. Verge de Montserrat, 60, baixos
08210 Barberà del Vallès

Telèfon: 937 194 120
oficinahabitatge@habitatge-bdv.cat
Horari d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9 a 14h

i dimecres de 9 a 14h i de 16 a 18h