Convocatoria d’ajuts per el pagament del lloguer per al 2018

Està oberta la convocatòria per a la sol·licitud d’ajudes al pagament del lloguer per a l’any 2018

Les sol·licituds es poden presentar a l’Oficina Municipal d’Habitatge a partir del dia 19 de maig 2018 i fins el 29 de juny de 2018.

Es convoquen dos tipus d’ajuts diferents:

MIFO: La quantia de la subvenció correspon al 40% de l’import del lloguer amb un mínim de 20 i un màxim de 200 euros mensuals. Poden sol·licitar l’ajut les persones físiques titulars d’un contracte de lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i permanent.

COL·LECTIUS ESPECÍFICS: L’import de l’ajut s’estableix en funció de la unitat familiar, els ingressos i de l’import del lloguer amb un mínim d’ajut de 20 i un màxim de 200 euros mensuals. Poden sol·licitar l’ajut les persones titulars de contractes de borses d’habitatge i d’habitatges gestionats per entitats sense ànim de lucre amb contractes de lloguer signats a partir de l’1 de novembre. S’inclouen en aquest ajut les persones perceptores el passat any de la prestació d’urgència especial per a desnonats. Es necessari acreditar la residència legal a Catalunya durant 5 anys.

En qualsevol dels casos, l’import del lloguer, per a la demarcació de Barcelona, no pot superar els 600€, cal estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer en el moment de la presentació de la sol·licitud i s’ha de fer el pagament del lloguer per transferència bancària, ingrés en compte, rebut domiciliat o rebut emès per l’administrador o administradora de la finca.

Aquestes prestacions són incompatibles, per les mateixes mensualitats de l’any en curs amb el cobrament d’altres ajuts provinents de qualsevol administració púbica o d’entitats privades, que tinguin la mateixa finalitat.

Per a qualsevol consulta podeu posar-vos en contacte amb l’oficina per correu electrònic, per telèfon, o si ho preferiu, visitant l’oficina a:

Oficina Municipal d’Habitatge de Barberà del Vallès
Av Verge de Montserrat, 60 Baixos
08210 Barberà del Vallès

Telèfon: 937194120
oficinahabitatge@habitatge-bd.cat
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dimecres de 9 a 14  i de 16  a 18 h

Font: Ajuntament de BdV