Convocatòria de processos selectius de personal

L’Ajuntament ha convocat el procés selectiu de personal que es detalla a continuació:

– 1 plaça del lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Territorials: http://www.bdv.cat/1-placa-de-tecnica-de-serveis-territorials

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu esmentat fins el dia 24 d’octubre de 2019.

Per a més informació: http://www.bdv.cat/convocatories-de-personal

Font: bdv.cat