Convocatòria de processos selectius de personal

L’Ajuntament ha convocat el procés selectiu de personal que es detalla a continuació:

– 2 places del lloc de treball de Tècnic/a de Serveis Personals, destinades a la secció d’Activitat Física i Esport:

http://www.bdv.cat/2-places-de-tecnica-de-serveis-personals-destinades-la-seccio-dactivitat-fisica-i-esport

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu esmentat fins el dia 20 de desembre de 2019.

Per a més informació: http://www.bdv.cat/convocatories-de-personal

Font: bdv.cat