Convocatòria de processos selectius de personal: 1 Borsa de treball en l‘àmbit d’Esports

L’Ajuntament ha convocat el procés selectiu de personal que es detalla a continuació:

–          Borsa de treball del lloc de treball de Coordinador/a d’Activitats Físiques i Esportives

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu esmentat fins el dia 18 d’octubre de 2017.

Per a més informació: http://www.bdv.cat/convocatories-de-personal