Convocatòria de processos selectius de personal

L’Ajuntament ha convocat el procés selectiu de personal que es detalla a continuació:

–          1 plaça del lloc de treball de Lloc Base Nivell B, amb destí als Serveis Econòmics

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu esmentat fins el dia 4 de novembre de 2016.

Per a més informació: http://www.bdv.cat/convocatories-de-personal