Convocatòria de processos selectius de personal adscrit a la Brigada Municipal

L’Ajuntament ha convocat els processos selectius de personal que es detallen a continuació:

–         Borsa de treball d’Oficial/a 1ª Paleta

–         Borsa de treball d’Oficial/a 1ª Pintura

–         Borsa de treball d’Operari/a Peons de la Brigada Municipal

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per participar en els processos selectius esmentats fins el dia 25 d’octubre de 2017.

Per a més informació: http://www.bdv.cat/convocatories-de-personal

Font: Ajuntament de Barberà del Vallès