Convocatòria de processos selectius de personal

L’Ajuntament ha convocat el procés selectiu de personal que es detalla a continuació:

–          Borsa de treball de Tècnic/a Superior

Les persones interessades poden presentar les sol·licituds per participar en el procés selectiu esmentat fins el dia 31 d’octubre de 2016.