El programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte arriba de nou a Barberà del Vallès

A l’any 2017, en la primera ronda del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Vallès Occidental la participació al nostre municipi va ser del 40%, un percentatge que permet marge de millora.

El Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte del Vallès Occidental coordinat des de la Corporació Sanitària Parc Taulí, s’adreça a homes i dones de 50 a 69 anys d’edat i ofereix la possibilitat de realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, una prova molt senzilla per detectar precoçment el càncer de còlon i recte així com lesions pre-malignes.

El programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte s’està realitzant a diferents municipis de Catalunya. En el cas de Barberà del Vallès, la població diana, és a dir, homes i dones de 50 a 69 anys, és de 8.274 persones.

El Programa permet realitzar, cada dos anys i de manera gratuïta, un test immunològic per detectar sang oculta en femta no apreciable a simple vista. La ciutadania que pot acollir-se al programa rebrà una carta informativa de l’Oficina Tècnica de Cribratge de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Per participar-hi, cal anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya on facilitaran tot el necessari per fer la prova. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a qualsevol farmàcia adherida tan aviat com sigui possible.

El resultat es comunicarà per carta passats uns dies. En el cas que la prova surti positiva (és a dir, que es detecti sang en la mostra de femta), s’oferirà la possibilitat de fer una colonoscòpia per descartar cap lesió en el còlon o recte, que es realitzaria a l’Hospital Parc Taulí.

El càncer de còlon i recte

El càncer de còlon i recte és una malaltia freqüent a partir dels 50 anys. És el càncer més freqüent si considerem conjuntament dones i homes, (s’estima que es diagnostiquen més de 6.000 casos nous a Catalunya cada any). i és la segona causa de mort per càncer al nostre país (2.659 anuals).

La majoria de càncers colorectals es desenvolupen a partir d’unes lesions anomenades pòlips adenomatosos. Tant els pòlips com els càncers sagnen de manera intermitent i de forma no visible a simple vista, i és aquesta sang la que es pot detectar a través de la prova que ofereix el Programa de detecció precoç. Si la malaltia es detecta en una fase inicial és més fàcil de tractar i més fàcil que es pugui curar, ja que un dels problemes d’aquest tumor és que pot desenvolupar-se durant mesos o anys sense produir cap molèstia.

Aquest és, probablement, un dels millors exemples de com la detecció precoç millora el pronòstic de la malaltia i redueix l’agressivitat dels tractaments.

 Font: bdv.cat