El Reglament regulador de les condicions d‘ús de l’Horta Municipal, en fase d’informació pública

Des de la regidoria de Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barberà del Vallès es posa en coneixement de la ciutadania que el Reglament regulador de les condicions d’ús de l’Horta Municipalva ser aprovat inicialment durant el passat Ple Municipal del mes de gener de 2019 amb els vots favorables d’ERC, PP, Junts per Barberà i PCPB, i les abstencions del PSC.

El nou model de gestió parteix de la necessitat d’actualitzar i dinamitzar l’espai aplicant criteris més ajustats a la legislació; més justos, perquè tota la ciutadania tingui les mateixes oportunitats per accedir a un hort i també més respectuosos amb el medi ambient i saludables, aplicant formes d’agricultura ecològica.

El contingut del reglament s’ha sotmès a informació pública mitjançant publicació oficial al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB, de 22.02.19), Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC, de 21.02.19), Diari de Sabadell (21.02.19) i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.

L’esmentada exposició pública té una durada fins el proper 5 d’abril de 2019, i durant aquest termini es podran presentar les al·legacions, reclamacions i suggeriments que es creguin adients.

Les consultes es poden realitzar a les Oficines d’Atenció Ciutadana (Passeig Doctor Moragas, 224) de dilluns a divendres, de 8 a 19 hores.

En aquests enllaços podeu consultar l’acord d’aprovació i el reglament aprovat inicialment:

Font: BdV.cat