El Vallès Occidental declara l’emergència climàtica a la comarca

El Consell d’alcaldies del Vallès Occidental va aprovar, el  passat 16 de setembre, declarar l’emergència climàtica a la comarca. Aquesta declaració inclou la voluntat d’activar un Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire i la creació d’una taula política comarcal. 

Aquest és un dels acords del primer Consell d’alcaldies del mandat 2019-2023, que també va aprovar el canvi de denominació d’aquest òrgan i que va reafirmar que els ajuntaments de la comarca no pagaran el deute de les companyies elèctriques.

El Consell d’alcaldies ha acordat instar el Consell Comarcal a iniciar els tràmits per a la redacció i aprovació del Pla Supramunicipal d’Acció per a la Millora de la Qualitat de l’Aire. I també, instar el Consell Comarcal a la creació d’una taula política comarcal que impulsi l’elaboració del Pla esmentat, conjuntament amb els ajuntaments de la comarca no inclosos ja en cap altre pla supramunicipal, que identifiqui les mesures a emprendre, la seva temporalització, eventual finançament i resultats esperats. Així mateix, en farà seguiment i l’avaluació i determinarà el/s grups de treball que se’n puguin derivar per portar a terme l’encàrrec.

L’acord també insta al Consell Comarcal a actuar de forma coordinada amb el Vallès Oriental i amb altres comarques com el Baix Llobregat.

El Vallès Occidental té declarats 12 dels seus 23 municipis com a Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric per superar els nivells de contaminació en diòxid de nitrogen (NO2) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10), segons el Pla  d’actuació  per  a  la  millora  de  la qualitat de l’aire de la Generalitat de Catalunya, aprovat el setembre de 2014. Aquests són els municipis de Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellbisbal, Cerdanyola del Vallès, Montcada i Reixac, Ripollet, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, i Terrassa.

Font: diari digital sabadell