Enquesta oberta sobre els usos que es fan dels equipaments culturals per part de la població

Des de la secció de Col·lectius Socials i Cultura s’està realitzant un estudi per avaluar la situació actual dels equipaments culturals.

Aquesta diagnosi es fa amb la finalitat d’elaborar el “Reglament d’usos, gestió i funcionament dels equipaments culturals”,document que vol regular les condicions de cessió dels espais, optimitzar l’ús dels equipaments i garantir l’accessibilitat a tothom amb les màximes garanties i en igualtat de condicions.

En aquesta primera fase de recollida d’informació es vol preguntar a la ciutadania la seva opinió respecte els usos i funcionament dels equipaments culturals.

Participa en l’enquesta accedint a aquest enllaç: https://fundacioffg.limequery.org/413455?lang=ca

FONT: Bdv.cat