Entra en fase d’informació pública el nou reglament de clavegueram

Des de la regidoria de Territori i Medi Ambient de l’Ajuntament de Barberà del Vallès es posa en coneixement públic i ciutadà de l’entrada en fase d’informació pública (període en el qual es pot consultar i, si es considera oportú, al·legar) del Reglament Municipal Sobre l’Ús de la Xarxa de Clavegueram, durant trenta dies hàbils des del dia 9 de febrer, l’endemà que tant el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ho han publicat simultàniament. La consulta es pot fer a les dependències de l’Àrea de Serveis Territorials (Regidoria de Territori i Medi Ambient), al carrer Circumval·lació 14, 3a Planta, de dilluns a divendres en horari de 10h a 14h.

El Reglament Municipal Sobre l’Ús de la Xarxa de Clavegueram va ser aprovat inicialment durant el passat Ple Municipal del mes de desembre de 2016 amb els vots favorables de Recuperem Barberà, ERC, PCPB i Junts per Barberà, i l’abstenció de PP i PSC. Aquest reglament ha estat impulsat políticament des de la Regidoria de Territori i Medi Ambient i treballat des dels serveis tècnics municipals de la mateixa regidoria amb coordinació amb l’empresa municipal Sabemsa, i té la finalitat de regular com s’ha d’utilitzar i gestionar aquesta xarxa, en coordinació amb les facultats i titularitats de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua. Al mateix temps, l’aprovació inicial d’aquest reglament de clavegueram dóna resposta a una necessitat de ciutat que calia cobrir i donar resposta després que a l’any 2012 s’aprovés el Pla Director de Clavegueram i es comencés a aplicar una taxa. En paraules del regidor Fabià Díaz-Cortés, “estem posant al dia una mancança de ciutat que s’arrossega des de l’any 2012”.

Aquest nou reglament, a més, substituirà l’ordenança municipal sobre l’ús de la mateixa xarxa, aprovada a l’any 1991, i fins ara vigent, que ha quedat desfasada i que, amb l’aprovació definitiva d’aquest nou reglament quedaria derogada. Destaca el regidor Fabià Díaz-Cortés, que “s’incorpora una regulació de nous aspectes amb una visió integral del cicle de l’aigua, per a l’exercici adequat de les funcions de la gestió de la xarxa de sanejament municipal i la supervisió i control dels abocaments que es duen a terme a la mateixa” i, encara que es parli de forma genèrica del gestor del servei, està previst que “ho assumeixi l’empresa municipal Sabemsa”. Amb el desenvolupament del Reglament Municipal Sobre l’Ús de la Xarxa de Clavegueram, Barberà del Vallès es troba davant d’un canvi important i necessari en el model de gestió directa i municipal d’aquest servei, passant d’un model reactiu a un model preventiu i pro-actiu, desenvolupant les tasques que preveu el Pla Director i el protocol d’actuació per al control d’abocaments al medi natural.