Eric Alonso imparable, com a pilot de karting està superant-se carrera a carrera. Carrera del Campionat de Karting de la Comunitat Valenciana 2019