Durant el matí, les membres de l‘entitat barberenca van informar a la ciutadania sobre la malatia, van vendre productes realitzats per elles mateixes, i van gaudir d’un petit concurs gastronòmic.

En commemoració del Dia Internacional de les Dones, celebrat el passat 8 de març, les
membres de lAssociació FibroBarberà va instal·lar un
stand
informatiu a la plaça de la Vila per
tal de gaudir d’una jornada reivindicativa.
Durant el matí, les membres de l’entitat van informar i donar a conèixer a totes les
persones que s’apropaven sobre què és la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica,
dues enfermetats que afecten de forma molt significativa a la salut i a la qualitat de vida de les
persones que les pateixen.
Les dones de FibroBarberà van gaudir de la jornada, i a més de vendre productes
elaborats per elles mateixes que serviran per finançar l’entitat, van gaudir d’un petit
concurs gastronòmic, el jurat del qual va estar format per l’Alcaldessa de Barberà del Vallès,
Sílvia Fuster Alay i per representants de comerços barberencs com el Restaurant Oasis, el Forn de
Pa Santa Maria, entre d’altres.
La fibromiàlgia és una síndrome clínica caracteritzada per dolor crònic generalitzat en
tot el cos, amb predomini en els músculs i en l’esquena i amb presència d’una exagerada i
extensa sensibilitat local a la pressió en múltiples punts.
La fibromiàlgia és una malaltia freqüent especialment entre les dones (4,2% de dones i 0,2%
dhomes afectats en la població espanyola), i sovint sacompanya de cansament, trastorns del somni
i de l’estat d’ànim, símptomes digestius i mal de cap, entre uns altres.
La fibromiàlgia pot afectar significativament a la qualitat de vida de les persones que la pateixen i
tenir un important impacte personal, familiar, laboral i social. Encara que enels últims anys s’està
investigant a fons aquesta malaltia, encara queden moltes incògnites sobre les seves causes i els
mecanismes que influeixen en el seu desenvolupament.
El 12 de maig se celebra el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica.