Fins al 31 d‘octubre es poden sol·licitar els ajuts per fer front al pagament de l’IBI

Els ajuts van destinats a famílies monoparentals i a aquelles que pateixen moments de dificultats econòmiques.

A finals d’octubre finalitza el període perquè la ciutadania pugui presentar sol·licituds per obtenir un ajut pel pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI).

Els ajuts, que es poden sol·licitar fins al 31 d’octubre, s’adrecen a dos col·lectius: famílies monoparentals, i llars amb pocs recursos.

La quantitat de cada ajut varia progressivament en funció dels ingressos de la unitat de convivència, el nombre de persones que en formen part i el valor cadastral de l’immoble on habiten, entre d’altres condicions i requisits.

Ambdós ajuts tenen per objectiu donar suport a totes aquelles famílies que actualment es troben en una situació d’escassa capacitat econòmica i que pateixen circumstàncies que les fan particularment vulnerables al risc de pobresa i exclusió social.

Consulta les bases:

– Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics de l’Impost sobre Béns Immobles adreçades a les Famílies Monoparentals.

– Bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts socials per al pagament de l’Impost de Béns Immobles.

Cal destacar que es poden sol·licitar altres ajuts i bonificacions pel pagament de l’IBI. Per conèixer com es poden sol·licitar ho podeu consultar l’apartat http://www.bdv.cat/tramits/economics-i-fiscals

Les sol·licituds es poden presentar a:

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Passeig Doctor Moragas, 224 (al costat de l’Ajuntament)

Tel. 937 297 171

Horari:  De dilluns a divendres de 8 a 14h

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)

Via Sant Oleguer, 20 (Centre Cívic Ca n’Amiguet)

Tel. 937 192 202

Horari: Dimarts i dijous de 9a 14h